Základy ventilace

Větrání v místnostech

Pro zabezpečení hygieny a zdravého životního prostředí musí být v místnostech, ve kterých lidé žijí a vykonávají běžné aktivity, zabezpečená správná ventilace.
Plíce potřebují vzduch i napříč tomu, že v krajině není tak čistý, ale přinejmenším je bez hustého dýmu, páry, kysličníku uhličitého a jedovatých výparů atd.
A stále více náš cit pro vnímání vůní požaduje, aby prostředí nezapáchalo. Mimo to správná ventilace místnosti zabezpečuje minimální znečištění nábytku, malovaných stěn a dalšího vybavení.

Jak lidé ovlivňují kvalitu ovzduší v místnostech, ve kterých žijí:

  • Jejich tělo: pot, fyziologické potřeby, dýchání (produkce kysličníku uhličitého), atd.
  • Jejich osobní a domácí aktivity: kouření, vaření, atd.
  • Jejich pracovní aktivity: výroba a práce s toxickými látkami, jako jsou barvy, používání amoniaku, atd.

V každé místnosti, kde lidé a jejich rodiny žijí, vzniká znečištění vzduchu. Znečištěný vzduch musí být odstraněný, aby v místnosti zůstalo čisté ovzduší. Přirozený instinkt by bylo otevřít okno a dveře, když jsou v místnosti nějaké, jenže tímto se do prostoru dostává i vítr, déšť a studená venkovní teplota. Proti tomu, odsávací ventilátory mění vzduch postupně, odčerpávají znečištěný vzduch bez výskytu problémů s venkovními povětrnostními podmínkami. V případě stagnujícího vzduchu v místnosti je to jediný způsob ventilace.

 

Kde je nutná ventilace 

Obytné místnosti

Kuchyně, koupelny, obývací plochy, suterény, které jsou s okny, bez oken, nebo otevřené, malí místnosti, ve kterých lidé tráví většinu času.

 

Společenské oblasti

Bufety, šatny, sprchy, toalety, noclehárny, nemocnice, atd.

 

Veřejné oblasti

Restaurace, kavárny, bary, noční kluby, kina, školy, atd.

 

Pracovní oblasti

Ve všech kde jsou vyráběné nebo zpracovávané znečisťující látky.